Podatek od kryptowalut dla osób fizycznych – PIT 2019

Dynamiczny rozwój rynku kryptowalut niestety nie szedł w parze z transparentnością przepisów polskiego prawa podatkowego.

Ministerstwo Finansów nie sprostało wymaganiom innowacyjnego sektora. Raził brak jasnych i przejrzystych przepisów regulujących obrót kryptowalutami, a także sprzeczne interpretacje urzędników dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla obrotu walutami wirtualnymi.

Czytaj dalej

Podatek dochodowy od kryptowalut 2019 – jakie zmiany nas czekają w prawie?

Najważniejsza zmiana dotyczy podatku od zamiany jednej kryptowaluty na inną, od 1 stycznia 2019 r. taka operacja nie będzie objęta podatkiem dochodowym.

Stawka podatku będzie wynosić 19 % i będzie dotyczyć: “wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna”. Dochód ze sprzedaży kryptowalut będzie się zaliczał do grupy dochodów kapitałowych, stawka 19 % będzie obowiązywać niezależnie od tego czy się prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie.

Od początku 2019 r. każdy zakup dokonany za pomocą kryptowalut należy umieścić w zeznaniu podatkowym, ponadto w zeznaniu trzeba będzie też umieścić fakt każdego nabycia kryptowaluty.

Strata poniesiona w wyniku operacji związanych z kryptowalutami będzie przechodzić na przyszłe lata.

W przypadku prowadzenia działalności, straty poniesione z kryptowalut nie mogą być kompensowane przychodami z innej działalności. Również koszty poniesione w związku z kryptowalutami trzeba będzie oddzielić od innych kosztów.

Dochody uzyskane z kryptowalut będą się wliczały do tzw. daniny solidarnościowej, czyli jeśli dochód ze sprzedaży kryptowalut przekroczy 1 mln zł, to trzeba będzie zapłacić dodatkowo 4 % od uzyskanego dochodu.

Czytaj dalej

Kryptowaluty można rozliczyć jeszcze po staremu

Nowe zasady opodatkowania dochodów z kryptowalut również nie wejdą w życie z mocą wsteczną, lecz dopiero od 1 stycznia 2019 r.

Czytaj dalej

Opodatkowanie kryptowalut – nowe przepisy nie rozwiążą wszystkich problemów

Jednym z istotniejszych problemów dotyczących opodatkowania kryptowalut, jest niepewność prawna. jest ona spowodowana brakiem jasnych regulacji prawnych.

Czytaj dalej

Historia gry na giełdzie elektronicznej wystarczy, by odliczyć wydatki na zakup kryptowalut.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił ostatnio jedną z nich, stwierdzając, że „narusza prawo w stopniu, który uzasadnia wyeliminowanie jej

Czytaj dalej

Rozpocznij przygodę z kryptowalutami od założenia konta na giełdzie

Idą wzrosty! Czas rozpocząć przygodę z kryptowalutami. Pierwszym krokiem jest założenie konta na jednej z giełd…

Czytaj dalej